Grups ecologistes d'àmbit estatal i regional formen l'Aliança Residu Zero

Dimecres 21 Novembre 2018

Amb motiu de la Setmana Europea de Reducció de Residus, Greenpeace, Ecologistes en Acció, Surfrider Espanya, Rezero, Retorna i Amics de la Terra llancen l'Aliança Residu Zero. L'objectiu d'aquesta plataforma és treballar juntament amb municipis i regions perquè apostin per l'economia circular i avancin cap a la mínima generació de residus i les màximes taxes de preparació per a la reutilització i reciclatge.Les entitats participants en l'aliança, amb una llarga trajectòria en l'àmbit dels residus, coincideixen en la necessitat d'un canvi en el model de producció i distribució de productes, per reduir així la quantitat de residus generats, en combinació amb models de recollida i gestió de residus més eficients, que prioritzin la preparació per a la reutilització i el reciclatge. La quantitat de residus abocats s'ha de minimitzar, i la incineració (encara amb valorització energètica) no és una opció assumible sota cap concepte.

L'aprovació del Paquet d'Economia Circular a la Unió Europea, amb les modificacions de les directives, així com el desenvolupament de la nova directiva de plàstic d'un sol ús, donen senyals clars als municipis i regions del nostre país per apostar per un model eficaç basat en el residu zero. De fet, l'Estat espanyol ha de prendre mesures de forma immediata; lluny de complir amb les taxes de reciclatge marcades per Europa, un 50% el 2020, tan sols arriba a un 30%.

Amb la posada en marxa de mesures que s'han demostrat eficaços, com la recollida selectiva de la fracció orgànica per al seu compostatge, la recollida de residus porta a porta, el pagament per generació o els sistemes de dipòsit, es podrien millorar de manera significativa les xifres anteriors.

L'Aliança Residu Zero està desenvolupant un seguit de propostes per als partits polítics regionals i municipals, així com a nivell europeu, que es faran públiques en les properes setmanes. Si els responsables polítics tenen entre els seus objectius el compliment de les legislacions europees, l'aposta per l'economia circular i un compromís amb la sostenibilitat, han d'incloure aquestes mesures en la pròxima legislatura.

***

L'Aliança Residu Zero forma part de Zero Waste Europe, plataforma formada per 30 organitzacions de 24 països europeus. Segons aquesta plataforma, s'entén per "Residu Zero" el model de gestió de residus que tracta d'emular els cicles de la natura en què tots els materials descartats per un procés són necessaris per a un altre ús, de manera pragmàtica i a llarg termini. Residu Zero significa dissenyar i gestionar els productes i els processos de manera que es redueixi el volum i la toxicitat dels residus generats, es conservi i es recuperin tots els recursos i no es cremin ni enterrin. La implementació de models Residu Zero eliminaria totes les emissions a l'aire, aigua i sòl que amenacen en l'actualitat a la salut humana, animal, vegetal i planetària.

Últimes Notícies
 

   Organitzacions que donen suport als Sistemes de Dipòsit per evitar l'abandonament de residus al medi ambient:

     
     
 

   Retorna és membre de: